VÅR POLITIK

"HåboDemokraterna vill att samhället byggs och utgår från den individuella friheten och eget ansvarstagande i att själv få besluta om vart de ska gå i skola, var de ska bo och hur de ska åldras."


HåboDemokraterna (HD)

 

HD:s politiska grund och mål

 

HåboDemokraterna är ett självständigt och ideologiskt obundet, nybildatpolitiskt parti verksamt i Håbo kommun, Uppsala län. 

 

HåboDemokraterna vill att samhället byggs och utgår från den individuella friheten och eget ansvarstagande i att själv få besluta om var de ska gå i skola, var de ska bo och hur de ska åldras.

 

Partiet bildades 2021 som en reaktion mot de samarbetssvårigheter som har uppstått i det politiska arbetet, samt de brister i arbetsmiljön som påtalats inom Håbo kommun. Partiet har som övergripande målsättning att arbeta med alla frågor som borgar för livskvalitet och demokrati i arbete såväl som vardag.


HåboDemokraterna vill att Håbo har ett starkt lokalt självstyre som ser om sitt eget hus. HåboDemokraterna vill att medborgarnas röst skall få styra genom hela mandatperioden. Politiken ska erbjuda digitala plattformar för medborgarna att delta i inför politiska beslut, få information om vad besluten innebär och vad en röst för/mot ett förslag kommer att innebära. Vi vill erbjuda riktig demokrati och invånarna i Håbo ska styra vad pengarna ska gå till, makten om Håbo ska alltid ligga hos medborgaren. Inte hos tjänstemän eller hos politiker.


Vi vågar tänka nytt för Håbos bästa!🧡