FOLKVALDA

HåboDemokraterna är representerade i Kommunfullmäktige i Håbo kommun av tre ordinarie ledamöter och två ersättare.

Susanna Kraftelid 54år

Gruppledare HåboDemokraterna

Ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot i KommunstyrelsenUtbildning: Beteendevetare

Hjärtefrågor: Äldreomsorg, kvalitet & utveckling och digitalisering

Rasmus Kraftelid 29år

Ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige

Vice Gruppledare HåboDemokraterna

Vice Ordförande HåboDemokraternaUtbildning: Statsvetare

Hjärtefrågor: Offentlig förvaltning, samhällsbyggnad och företagande

Frida Herman 41år

Ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige

Utbildning: Socionom

Hjärtefråga: Social trygghet, myndighetsutövning och barn & unga

Rickard Dahlin 44år

Ersättare i Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden
Utbildning: Lärare

Hjärtefrågor: Skolan, ekonomi & samhällsutveckling

Marcus Ström 39år

Ersättare i Kommunfullmäktige

Ordförande HåboDemokraterna
Utbildning: Byggnadsingenjör

Hjärtefråga: Samhällsbyggnad och landsbygd.