OM OSS

"Partiet bildades 2021 som en reaktion mot de samarbetssvårigheter som har uppstått i det politiska arbetet, samt de brister i arbetsmiljön som påtalats inom Håbo kommun."


HåboDemokraterna är ett självständigt och ideologiskt obundet, nybildat politiskt parti verksamt i Håbo kommun, Uppsala län. 


HåboDemokraterna vill att samhället byggs och utgår från den individuella friheten och eget ansvarstagande i att själv få besluta om vart de ska gå i skola, var de ska bo och hur de ska åldras.


Partiet bildades 2021 som en reaktion mot de samarbetssvårigheter som har uppstått i det politiska arbetet, samt de brister i arbetsmiljön som påtalats inom Håbo kommun. Partiet har som övergripande målsättning att arbeta med alla frågor som borgar för livskvalitet och demokrati i arbete såväl som vardag.


HåboDemokraterna vill verka för en förbättrad dialog med och möjlighet till medinflytande för medborgarna, för en ökad transparens och medborgerlig insyn i de kommunala beslutsgångarna och för ett värdigt och respektfullt bemötande såväl mellan kommunen och medborgarna som i dialogen partierna emellan. 


Vi vill verka för en kultur som präglas av en mer inbjudande ton i samtal och debatter. Där beslut tas så nära de som berörs som möjligt och där förutsättningarna för att påverka politiken finns även mellan valen. Det tror vi leder till bättre beslut, en stärkt demokrati och ett ökat intresse för och förtroende för politiken.


Samverkan med alla partier i beslut som gynnar och utvecklar Håbo kommun ska premieras oavsett partifärg.